تبلیغات
پایگاه قران

دانستنی های زیبا و عجیب قرآنی

دانستنی های زیبا و عجیب قرآنی
بسم الله الرحمن الرحیم
قران دارای 114 سوره است.
قران دارای 6236 ایه استت.
قران 114 بسم الله الرحمن الرحیم دارد.
قران دارای 120 حزب میباشد.
قران 30 جز دارد.
قران 115 بسم الله دارد.
70بار نام قران در قران بكار رفته است.
بزرگترین سوره قران بقره است.
بهترین نوشیدنی كه در قران به ان اشاره شده است شیر میباشد.
كوچكترین سوره قران كوثر میباشد.
بهترین ایه ایه الكرسی است.
ایه 282 سوره بقره بزرگترین ایه قران است.
عظیم ترین ایات بسم الله الرحمن الرحیم میباشد.
بهترین خوردنی كه در قران ذكر شده عسل میباشد.
منقورترین كار حلال نزد خداوند طلاق است.
كوچكترین ایه قران مدها متان در سوره الرحمن است.
بهترین شب در قران شب قدر است.
بهترین ماه در قران ماه رمضان است.
بهترین سوره قران یسن است.
سوره حمد به مادر قران معروف است.
سوره فجر به سوره امام حسین ( ع) معروف است.
سوره های اسرائ حدید حشر صف جمعه تغابن و اعلی به مسبحات مشهورند.
86 سوره مكی و 28 سوره مدنی است.
سوره یسن به قلب قران معروف است.
سوره های سجده فصلت نجم و علق سجده واجب دارند.
سوره حمد به زبان بندگان نازل شده است.
قران كریم در سوره حمد خلاصه شده است.
سوره توبه بسم الله الرحمن الرحیم ندارد.
سوره الرحمن به عروس قران معروف است.
سوره نمل دو بسم الله الرحمن الرحیم دارد.
تعداد 29سوره قران با حروف مقطعه اغاز میشوند.
سوره حمد دو مرتبه بر پیامبر اكرم ( ص) نازل شده یكبار در مدینه و یكبار در مكه
در سوره های فلق و ناس به معوذتین معروفند.
سوره عادیات منسوب به حضرت علی (ع) است.
سوره اسرا به بنی اسرائیل معروف است.
37 سوره قران در جز 30 قرار دارند.
سورهایی كه توصیه شده در نماز جمعه خوانده شود عبارتند از منافقون و جمعه
سوره ای كه در شان اهل البیت ( ع) نازل شده سوره دهر است.
سوره حجرات سوره اخلاق و ادب است.
داستان گوساله پرستی بنی اسرائیل در سوره طه بیان شده است.
ایه الكرسی در سوره بقره قرار دارد.
ایه معروف و ان یكاد الذین كفروا... در سوره قلم قرار دارد.
دعای ربنا اتنافیالدنیا حسنه ...در سوره بقره ایه 201 میباشد.
در ایه 7 سوره احزاب نام پنج تن از پیامبران اولوالعزم بیان شده است.
ایه معروف امن یجیب المضطر اذا دعاه و یكشف اسو در سوره نمل ایه 62 میباشد.
ایه ای كه سربریده امام حسین ( ع) در شام تلاوت فرمودند ایه 9 سوره كهف میباشد.
ایه حجاب در سوره نور ایه 31 قرار دارد
ایه مشهور ولایت در ایه 55 سوره مائده قرار دارد
ایه ای كه پنج وقت نماز های یومیه در ان امده است در سوره اسرا ایه 78 میباشد
در ایه 6 سوره مائده مراحل وضوبیان شده است
ایه صلوات بر پیامبر (ص) در سوره احزاب ایه 56 میباشد
به ایه انالله واناالیه راحعون استرجاع مگویند
ایه 282سوره بقره به ایه وام دادن نیز معروف است
داستان معراح حضرت محمد ( ص) سوره اسرا بیان شده است
پیامبری كه قومش به بهانه گیری معروفند قوم حضرت موسی ( ع) میباشند
حضرت عیسی ( ع) هماكنون زنده است
حضرت یحیی( ع) به خاطر حمایت از عفت و حجاب به شهادت رسید
پیامبرانی كه بعنوان اسوه حسننننه از انان برده شده عبارتند از ابراهیم ( ع) و محمد ص)
نام گرامی پیامبر 5 بار در قران امده است 4 بار با نام محمد ( ص) و یكباربا نام احمد در سوره صف ایه 6
پیامبری كه به سخن خدا ملقب شده حضرت موسی( ع) كلیم الله میباشد
پیامبری كه مورد تمسخر قومش قرار گرفت حضرت نوح( ع) بود
حضرت نوح به شیخ النبیا معروف است
حضرت هود بر قوم عاد مبعوث شد
لقب حضرت محمد( ص) حبیب الله است
پیامبر اكرم( ص) هنگام تلاوت ایه 61 سوره یونس میگریست
پیامبرانی كهبا همدیگر در یك زمان می زیستند عبارتند از ابراهیم ولوط یوسف ویعقوب موسی وخضر
حضرت ایوب ( ع) نمونه صبر و برد بباری بود
كتاب حضرت داود ( ع) زبور بود
حضرت ابراهیم ( ع) جد اول حضرت محمد(ص) بوده اند
حضرت ذكریا كفالت حضرت مریم را به عهده داشت
ایه 86 سوره هوداولین ایه ای است كه حضرت مهدی (ع) هنكام ظهورشان بر زبان مباركش جاری می سازد
ایه 35بقره اولین ایه است كه از بهشت یاد میكند
ایه 3 سوره مائده كه درباره خلافت و جانشینی علی(ع) است اخرین ایه ای است كه نازل شده
سوره ای كه در شان حضرت زهرا س نازل شده كوثر میباشد
دختر حضرت شعیب /ع/ به عفت وحیا مشهور است
دوزن نمونه كه در قران به انها اشاره نموده است عبارتند از اسیه زن فرعون مریم مادر عیسی /ع
زن ابولهب هیزم كش جهنم است
دوزن كه در قران به زشتی از انها نام برده شده عبارتند از جالوت هامان سامری نمرود فرعون قارون وابولهب
حیوانی كه نمرود را به هلاكت رساند پشه بود
پرندگانی كه لشگریان ابرهه را به هلاكت رساندند ابابیل نام داشتند
اصحاب كهف 309 سال در غار خواب بودند
حیوانی كخ همراه اصحاب كهف به غار پناه برد سگ بود
لقب حضرت یعقوب/ع/ اسرائیل است
قران طی مدت23سال بر پیامبر اكرم/ص/نازل شده است
اولین گرداورنده قران حضرت علی//ع/بود
نخستین مفسر قران حضرت علی /ع/ بود
نگاه كردن به قران عبادت است
نه صفت نمازگزار:1-مداومت بر نماز2-به محرومان انفاق میكنند3-تصدیق به روز قیامت میكنند
4-ترس از عذابقیامت دارند 5-دامنشان را از بی عفتی حفظمیكنند
6-بهعهدهخودوفامیكنند 7-گواهی به حق می دهند 8-ترس از عذاب قیامت دارند 9-ترس ازعذاب قیامت دارند
سوال شد:چرا به كسی كه نماز نمی خواند عنوان كافر داه شده است
امام صادق/ع/فرمودند:تاركالصلوه نماز را از روی بی اعتنائی به فرمان خدا ان را ترك میكند
امام صادق/ع/:هرگزشفاعت ما به كسانی كه نماز را سبك بشمارند نخواهد رسید
اولین فرمان از طرف خداوند به موسی عبادت بود
انانكه از عبادت كردن به خداوند تكبر می ورزند هرچه زودتر ذلیلانه به جهنم فرو خواهند رفت //سورهغافر ایه 660
نماز را برپا دار زیرا نماز انسان را از كارهای زشت باز میدارد و یاد خدا بسیار بزرگتر است /سور عنكبوت ایه 45
از مجرمان سوال میكنند چه چیزشما را به دوزخ فرستاد گویند ما از نمازگزاران نبودیم //سورهمدثر ایات 40تا 43//
ركوع به معنای خشوع و از اركان نماز است قنوت در لغت به معنای اطاعت همراه با خضوع است
امام صادق/ع/ فرمود:وقتیبنده به نماز ایستاد خداوند متعال به او توجه میكند و توجهش را از او قطع نمی كندتا موقعیكه
3مرتبه از یادخدا غافل گردد در این هنگام خداوند نیز اغز او اعراض خواهد كرد
پیامبر اكرم /ص/ فرمود خشوع زینت نماز است
نیت یعنی قصد انجام كاری كه در ان نزدیك شدن به خدای بزرگ و اطاعت از فرمان او باشد
نیت ركن نماز است
قیام متصل به ركوع یعنی چند لحظه ابستادن همرااه با ارامش واجب است
سبحان ربی الاعلی وبه حمده :منزه است پرورگار من كه از همه والاتر است و من به ستایش ان مشغولم
از نشانه های یاران با وفای پیامبر /ص/ان است كه اثار سجده در سیمای انان دیده می شود
بهترین راه نزدیكی به خداوند از طریق سجده است
پامبر /ص/ فرمود من در قیامت امت خود را از اثار سجده كه بر پیشانی دارند می شناسم
سجده كمر شیطان را می شكندباعث محو گناهان می شود و انسان را بهشتی میكند
وحدهلاشریك له:یعنی خدای واحدی است كه همتا ندارد
مستحب است كه در تشهد اول بعد از صلوات بر محمدو المحمدگفته شود :وتقبلشفاعتهفی امتهوارفعدرجته
چند پیام از تشهد :بندگی بالاترین مقام انبیا است عبودیت است كخ پیامبر رابه معراجمیبرد شهذدت به رسالت پیامبر به معنای نفی تمام مكاتب بشری است
قران مجید امر صلوات بر محمد /ص/راصراحتا اعلام فرموده است
یاایهاالذین امنواصلو علیهوسلمواتسلیما
سلام نخستین در نمازبه رسول خدا/ص/
سلام دوم به خودماوبندگان شایسته خدا
سلام سوم به فرشتگان و مومنان است
پیامبر فرمودند: بهترین نماز ان است كه قنوت طولانی داشته باشد
قنوت به معنای دعا است در نماز درحال ابستادن
اولین نماز جماعتی كه تشكیل شده به امامت رسول خدا/ص/و شركت حضرت علی /ع/و جعفر طیاربرادر حضرت/ع/بود
اثارو فواید دنیوی نماز جماعت خوشنامی درمان نفاق در پناه خداقرار گرفتن كفاره گناهان
اثار و فواید اخروی نماز جماعت :عبور از صراط ترفیع مقام نجات از ترس قیامت
نماز شب 11 ركعت است
رسول خدا /ص/فرمود:برترین نماز بعد ازنماز واجب نماز شب است
طبق ایه 91 سوره مائده از اهداف شیطان باز داشتن از نماز است
وضو كلید نماز است
وضو در لغت نظافت و نیكوئی و در حدیثی به معنای نور و روشنائی امده است
وضو سبب پاگیزگی بدن وصفای روان ادمی است
رسول/ص/فرمودك كسی كه شب را با وضوبیارامد گویی تمام شب را به احیاو عبادت گذرانده است
رسولخدا/ص/فرمودمسواك كردن جزئی از وضو است
امام علی چیزی از امور دنیا شما را از خواندن نماز اول وقت باز ندارد
پیامبر اكرم /ص/:نماز اول وقت برترین اعمال است
دو ركعت نماز همراه با تفكر و حضور قلب ارزشمندتر از یك شب زند داری با دلسرگردان و بدون توجه است
رسول خدا /ص/فرمودند:هركس مقید به حضور در نماز جماعت است تحت هر شرایطی كه باشد از صراط عبور كرده وبه بهشت میرود
امام صادق /ع/:خداوند نسبت به تمام مخلوقات رحمان است اما رحیم به مومنان اختصاص دارد
یكی از نامهای قیامت یوم الدین میباشد
مقصوداز صراط مستقیم همان طریق خداشناسی و دین وپای بند بودن به انجام دستورات خدا است
صراط در قیامت نام پلی است بر روی دوزخ كه همه مردم باید از روی ان عبور كنند
گمراهان //ضالین//كسانی هستند كه از ایمان به كفر تبدیل یافته اند . كسانی كه از خداوپیامبرش نافرمانی میكنند. كسانی كه اخرت را باور ندارندو از رحمت الهی نومیدند
سبحان ربی العظیم وبحمده : پروردگار من عظیم واز هر عیبی منزه است و ممن به ستایش او مشغولم
ایه 60 سوره غافر :انانكه از عبادت كردن به خداوندتكبر می ورزند هرچه زودتر ذلیلانه به جهنم فرو خواهند رفت
ایه 31 سوره مریم :عیسی گفت :خداوند من سفارش كرده تا زنده امنماز وزكات را انجام دهم
بهترین چیزی كه بنده بعداز شناخت خداوند بوسله ان به درگاه الهی تقرب پیدا می كند نماز است
برای نماز گزاری كه نمازش را در اول وقت به جا می اورد :پیامبر/ص/ راحتی در دم مرگ نجات از اتش رفع و دفع اندوه را ضمانت كرده است
پیامبر /ص/فرمود شیطان تا وقتی انسان نمازهای پنجگانه را در وقتش می خواند خائف وترسناك است و از انسان هابركنار است
پیامبر فرمود كه فردای قیامت شفاعت من به كسی كه نماز واجب را تاپس از وقت ان به تاخیر اندازد نخواهد رسید
اذان واقامه برای نمازهای پنجگانه مستحب موكد است
مهمترین شرط قبول نماز حضور قلب در نماز است
اداب حضور قلب در نماز: توجه كامل به نماز داشته باد در حالت كسالت و چرت زدن نماز نخواند در نماز خمیازه نكشد
كسی كه درنماز خشوع بدنش بهتر از خشوع قلب باشد این عمل نزد ائمه نفاق است
اداب مستحبات قیام انست كه جای سجده را نگاه كند پاها را پس وپیش نگذارد دستها را روی رانهابگذارد وبه راست و چپ و اسمان نگاه نكند.

بروز رسانی شده در : - -
تاریخ ارسال : سه شنبه 23 تیر 1394 11:17 ب.ظ نویسنده : رحمان نجفی

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.