تبلیغات
پایگاه قران

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ صل علی محّمد و آل محّمد و عجّل الفرجّهم

 « پیامبران در قرآن » 

1) «داستان معراج پیامبر اكرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ » در كدام سوره بیان شده است؟
ج. داستان معراج حضرت محمد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ در سورة «اسراء» بیان شده است.
2) نام كدام پیامبر بیشتر از دیگر پیامبران در قرآن ذكر شده است؟
ج. نام حضرت موسی ـ علیه السلام ـ بیشتر از دیگر پیامبران «136 مرتبه» در قرآن ذكر شده است.
3) كدام پیامبر به پیامبر بت‌شكن معروف بود و كفار نیز او را به آتش انداختند ولی به خواست خداوند سالم بیرون آمد؟
ج. « حضرت ابراهیم ـ علیه السلام ـ ».
4) «ماجرای ولادت حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ » در كدامیك از سوره‌ها بیان شده است؟
ج. ماجرای ولادت حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ در سوره «مریم» بیان شده است.
5) صفت كدامیك از پیامبران «ذبیح الله» است؟
ج. صفت حضرت اسماعیل ـ علیه السلام ـ «ذبیح الله» است.
6) كدام پیامبر مردگان را زنده می‌كرد و نابینایان را نیز شفا می‌داد؟
ج. «حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ » مردگان را زنده و نابینایان را شفا می‌داد.
7) كدام پیامبر مدتی در شكم ماهی زندگی كرد؟
ج. «حضرت یونس ـ علیه السلام ـ « مدتی درشكم ماهی زندگی می‌كرد.
8) چه تعداد از سوره‌های قرآن به نام پیامبران است؟
ج. سوره‌های «ابراهیم، محمد، ‌نوح، هود، یوسف، یونس» بنام پیامبران می‌باشد.
9) پیامبری كه قومش به لجاجت و بهانه‌گیری شهرت داشتند چه نام داشت؟
ج. پیامبری كه قومش به بهانه‌گیری معروف هستند «حضرت موسی ـ علیه السلام ـ » می‌باشد.
10) كدام پیامبر به سفر آسمانی رفت؟
ج. حضرت محمد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ به سفر آسمانی رفت.
11) فرزندان كدامیك از پیامبران به بنی اسرائیل معروف هستند؟
ج. فرزندان «حضرت یعقوب ـ علیه السلام ـ به بنی اسرائیل» معروف هستند.
12) كدام پیامبر نجار بود و كشتی ساخت؟
ج. «حضرت نوح ـ علیه السلام ـ ».
13) نام چند پیامبر را ذكر كنید كه اسم ‌شان با حرف «ی» شروع می‌شود؟
ج. «حضرت یعقوب ـ علیه السلام ـ ، حضرت یوسف ـ علیه السلام ـ ، حضرت یحیی ـ علیه السلام ـ ، حضرت یونس ـ علیه السلام ـ ، حضرت مسیح ـ علیه السلام ـ ».
14) داستان حضرت سلیمان ـ علیه السلام ـ و بلقیس در كدام سوره بیان شده است؟
ج. این داستان در سوره «سبأ» بیان شده است.
15) كدامیك از پیامبران هم اكنون زنده است؟
ج. «حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ » هم اكنون زنده است.
16) كدامیك از پیامبران لقب «دوست خدا» را داشت؟
ج.«حضرت ابراهیم ـ علیه السلام ـ » به «خلیل الله» ملقب بود.
17) كدامیك از پیامبران به خاطر حمایت از عفت و حجاب به شهادت رسید؟
ج. «حضرت یحیی ـ علیه السلام ـ » به خاطر حمایت از عفت و حجاب به شهادت رسید.
18) چه تعداد از پیامبران نامشان در قرآن آمده است؟
ج.پیامبرانی كه نامشان در قرآن آمده است عبارتند از: آدم، ادریس، نوح،‌ هود، صالح، لوط، ابراهیم، اسماعیل،‌ یعقوب، اسحاق، یوسف، ایوب، یونس، شعیب، موسی، هارون، ‌داوود، سلیمان، الیاس، ‌الیسع، ذوالكفل، عزیز، زكریا، یحیی، عیسی و محمد ـ علی نبینا و آله و علیهم السلام اجمعین ـ
19) كدام پیامبر بدون پدر و مادر بدنیا آمد؟
ج. «حضرت آدم ـ علیه السلام ـ بدون پدر و مادر به دنیا آمد.
20) در قرآن كریم از چند پیامبر به عنوان «اسوه حسنه» نام برده شده است؟
ج.پیامبرانی كه به عنوان (اسوه حسنه) از آنان نام برده شده عبارتند از: «ابراهیم ـ علیه السلام ـ ، محمد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ ».
21) چه تعداد از پیامبران اولوالعزم نامشان در قرآن ذكر شده است؟
ج. نام پنج تن از پیامبران اولوالعزم در قرآن آمده است.
22) كدام پیامبر اولین شخصی بود كه به آسمان صعود كرد؟
ج.«حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ » اولین شخصی بود كه به آسمان صعود كرد.
23) نام گرامی رسول گرامی اسلام ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ چند بار در قرآن آمده است؟
ج. نام گرامی پیامبر اكرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ «5 بار» در قرآن آمده است چهار بار با نام محمد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ و یك بار با نام احمد در سوره صف آیه 6 بیان شده است.
24) كدامیك از پیامبران در سن پیری صاحب فرزند شد؟
ج. «حضرت زكریا ـ علیه السلام ـ » در سن پیری صاحب فرزند شد.
25) كدام پیامبر عمویش كافر بود؟
ج. «عموی حضرت ابراهیم ـ علیه السلام ـ كافر بود».
26) كدامیك از پیامبران آمدن یكی دیگر از پیامبران را بشارت داد؟
ج. «حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ از قبل آمدن حضرت محمد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ را بشارت داد».
27) نام كدام پیامبر كمتر از دیگر پیامبر در قرآن ذكرد شده است؟
ج. نام حضرت یونس «دو بار» در قرآن آمده است.
28) كدام پیامبر مدتی شغلش چوپانی بود؟
ج. «حضرت موسی ـ علیه السلام ـ ».
29) قرآن كریم از داستان كدام پیامبر به عنوان «احسن القصص» (بهترین داستان‌ها) یاد كرده است؟
ج. داستان حضرت یوسف ـ علیه السلام ـ .
30) نام چه تعداد از جنگ‌های پیامبر اكرم ـ صلی الله علیه و اله و صلم ـ در قرآن ذكر و یا به آن‌ها اشاره شده است؟
ج. جنگ‌های پیامبر كه در قرآن به آنها اشاره شده است عبارتند از: احد، بدر، بنی النحلة، تبوك، حمراء الاسد، الحندق، فتح مكه، احزاب، بنی قریظه، بنی النظیر، الحدیبیه، و بیعة الرضوان، حنین، ذات السلاسل.
31) كدام پیامبر بدون پدر به دنیا آمده است؟‌
ج.«حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ » پدر نداشت.
32) دو تن از پیامبرانی كه نامشان در قرآن ذكر شده و تا آخر عمر ازدواج نكرده‌اند را نام ببرید؟
ج.«حضرت یحیی ـ علیه السلام ـ و حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ » مجرد زندگی كردند.
33) كدام پیامبر بود كه با حیوانات سخن می‌گفت و سخنان آنان را نیز می‌شنید؟
ج. حضرت سلیمان ـ علیه السلام ـ
34) كدام پیامبر را در كودكی برادرانش به چاه انداختند؟
ج. حضرت یوسف ـ علیه السلام ـ » را در كودكی به چاه انداختند.
35) كدام پیامبر بود كه پسرش از فرمان او سرپیچی نمود و غرق شد؟
ج. پسر حضرت نوح ـ علیه السلام ـ  از فرمان پدرش سرپیچی كرد و هلاك شد.
36) كدام پیامبر برای عمویش استغفار كرد؟
ج. حضرت ابراهیم ـ علیه السلام ـ  برای عمویش استغفار كرد.
37) كدامیك از پیامبران یكی از مردمان سرزمین خود را كشت؟
ج. حضرت موسی ـ علیه السلام ـ » در یك ماجرایی یكی از مردمان سرزمین خود را به قتل رساند.
38) كدام پیامبر به «هم‌سخن خدا» ملقب بود؟
ج. پیامبری كه به هم سخن خدا ملقب شده بود حضرت موسی ـ علیه السلام ـ «كلیم الله» می‌باشد.
39) نام «16 پیامبر» در یكی از سوره‌های قرآن ذكر شده نام آن سوره چیست؟
ج. در «سوره انبیاء» نام (16 تن از پیامبران) ذكر شده است.
40) كدام پیامبر مورد تمسخر قومش قرار گرفت؟
ج. پیامبری كه مورد تمسخر قومش قرار گرفت «حضرت نوح ـ علیه السلام ـ » بود.
41) سوره‌هایی كه به «پیامبر اكرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ » منسوبند كدامند؟
ج. سوره‌های «طه، یس، مزمّل و مدّثر» به پیامبر اكرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ منسوب می‌باشند.
42) كدام پیامبر به «شیخ الانبیاء» معروف است؟
ج. حضرت نوح ـ علیه السلام ـ  به (شیخ الانبیاء) معروف هستند.
43) نام چند پیامبر با حرف «الف» شروع می‌شود؟
ج. پیامبرانی كه نامشان با حرف الف شروع می‌شود عبارتند از: «ابراهیم، الیاس، ایوب، اسحق، ادریس، اسماعیل و آدم ـ علیهم السلام ـ ».
44) كدام پیامبر زره می‌بافت؟
ج. حضرت داوود ـ علیه السلام ـ  زره می‌بافت.
45) در زمان كدام پیامبر «طبابت و علوم پزشكی» رواج داشت؟
ج.در زمان (حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ » علوم «پزشكی و طبابت» رواج داشت.
46) كدام پیامبر به «ذوالنون» معروف است؟
ج. حضرت یونس ـ علیه السلام ـ.
47) حضرت هود ـ علیه السلام ـ بر كدام قوم مبعوث شده؟
ج. حضرت هود ـ علیه السلام ـ » برقوم (عاد) مبعوث شد.
48) كدام پیامبران با هم نسبت برادری داشتند؟
ج. پیامبرانی كه باهم نسبت برادری داشتند عبارتند از: «اسحاق و اسماعیل، موسی و هارون ـ علیهم السلام ـ ».
49) لقب كدامیك از پیامبران «حبیب الله» است؟
ج. لقب حضرت محمّد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ » (حبیب الله) است.
50) پیامبر اكرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ هنگام تلاوت كدام آیه می‌گریست؟
ج. پیامبر اكرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ هنگام تلاوت «آیه 16 سورة یونس» می‌گریست.
51) كدام پیامبر به «روح الله» معروف است؟
ج. حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ » به (روح الله) معروف است.
52) پیامبرانی كه با هم نسبت پدر و پسری داشتند را نام ببرید؟
ج. پیامبرانی كه با نسبت پدر و پسری داشتند عبارتند از: «زكریا و یحیی، داوود و سلیمان، ابراهیم و اسحاق، یعقوب و یوسف،‌ ابراهیم و اسماعیل ـ علیهم السلام ـ ».
53) كدام پیامبر به «صفوة الله» مشهور است؟
ج. حضرت نوح ـ علیه السلام ـ «به صفوة الله» مشهور است
54) داستان خواب صد ساله حضرت عزیز ـ علیه السلام ـ در كدام سوره قرآن بیان شده است؟
ج. این داستان در سوره بقره آیه 259 بیان شده است.
55) در زمان كدام پیامبر سحر و جادو رایج بود؟
ج. در زمان «حضرت موسی ـ علیه السلام ـ » (سحر و جادوگری) رواج داشت.
56) كدام پیامبر از گل پرنده ساخت؟
ج. حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ.
57) نام «پیامبران اولوالعزم» هركدام چند بار در قرآن آمده است؟
ج. حضرت نوح 3 بار،‌ ابراهیم 68 بار، موسی 136 بار، عیسی 33 بار، محمد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ 5 بار».
58) داستان برخورد حضرت موسی ـ علیه السلام ـ با دختر حضرت شعیب ـ علیه السلام ـ در كدام سوره بیان شده است؟
ج. این داستان در سوره «قصص آیه 25» آمده است.
59) كدام پیامبر در عالم رؤیا دید كه یازده ستاره و خورشید و ماه او را سجده می‌كنند؟
ج. حضرت یوسف ـ علیه السلام ـ .
60) كدام پیامبر نخستین شخصی بود كه «بسم الله الرحمن الرحیم» نوشت؟
ج. حضرت سلیمان ـ علیه السلام ـ » نخستین شخصی بود كه (بسم الله الرحمن الرحیم) نوشت.
61) كدامیك از پیامبران «دوازده پسر» داشت؟
ج. حضرت یعقوب ـ علیه السلام ـ » دوازده پسر داشت.
62) چند پیامبر نام ببرید كه «هم عصر» بودند؟
ج. پیامبرانی كه با همدیگر در یك زمان می‌زیستندعبارتند از: «ابراهیم ولوط، ، یوسف و یعقوب، موسی و خضر».
63) كدام پیامبر «تبردار» بود؟
ج. حضرت ابراهیم ـ علیه السلام ـ.
64) كدام پیامبر اولوالعزم «داماد حضرت شعیب ـ علیه السلام ـ » بود؟
ج. حضرت موسی ـ علیه السلام ـ » داماد حضرت شعیب ـ علیه السلام ـ بود.
65) دو تن از پیامبرانی كه نامشان در قرآن آمده با هم «پسر خاله« بودند آن دو پیامبر را نام ببرید؟
ج. حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ و یحیی ـ علیه السلام ـ  با همدیگر پسر خاله بودند.
66) پیامبر اكرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ هنگام هجرت از مكه به مدینه در كدام غار پنهان شد؟
ج. حضرت محمد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ هنگام هجرت از مكه به مدینه در غاری به نام «سبع» پنهان شد.
67) لقب حضرت یونس ـ علیه السلام ـ در قرآن چیست؟
ج. لقب حضرت یونس ـ علیه السلام ـ در قرآن «ذوالنوان» است.
68) پیامبر قوم سبأ كه بود؟
ج. حضرت داوود ـ علیه السلام ـ.
69) كدام پیامبر بر قوم ثمود مبعوث شد؟
ج. پیامبر قوم ثمود «حضرت صالح ـ علیه السلام ـ » بود.
70) كدام پیامبر نمونه «صبر و شكیبایی» است؟
ج. حضرت ایوب ـ علیه السلام ـ » نمونه (صبر و بردباری) بود.
71) داستان كدام پیامبر بیشتر از دیگر داستان‌ها در قرآن بیان شده است؟
ج. داستان حضرت موسی ـ علیه السلام ـ و فرعون بیشتر از دیگر داستان‌‌ها در قرآن كریم بیان شده است.
72) داستان «شكستن بت‌ها توسط حضرت ابراهیم ـ علیه السلام ـ » در كدام سوره قرآن بیان شده است؟
ج. داستان شكستن بت‌ها توسط حضرت ابراهیم ـ علیه السلام ـ در سوره «انبیاء آیه 57» آمده است.
73) كتاب حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ چه نام دارد؟
ج. كتاب حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ انجیل نام دارد.
74) «تورات» كتاب كدام پیامبر است؟
ج. تورات كتاب حضرت موسی ـ علیه السلام ـ است.
75) كتاب حضرت ابراهیم ـ علیه السلام ـ چه بود؟
ج. صحف ابراهیم.
76) معجزه حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ چه‌ بود؟
ج. ساختن پرنده از گل، زنده كردن مرده‌ها، سخن گفتن در گهواره و شفا دادن بیماری‌های لاعلاج از معجزات حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ است.
77) زبور كتاب كدام پیامبر است؟
ج. كتاب حضرت داوود ـ علیه السلام ـ .
78) پیامبرانی كه بیش از یك زن داشتند را نام ببرید؟
ج. حضرت ابراهیم ـ علیه السلام ـ ، حضرت محمد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ حضرت نوح ـ علیه السلام ـ و... .
79) كدام پیامبر الوالعزم بود كه زن نداشت؟
ج. در بین پیامبران اولوالعزم تنها حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ بود كه زن نداشت.
80) عمر كدام پیامبر بیش از همه پیامبران است؟
ج. حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ تاكنون زنده است.
81) كدام پیامبر به «خلیل الله» معروف است؟
ج. حضرت ابراهیم ـ علیه السّلام ـ .
‌ 82) «معجزه حضرت موسی ـ علیه السلام ـ » چه بود؟
ج. معجزات حضرت موسی ـ علیه السلام ـ عبارتند از: ید بیضاء، اژدها شدن عصای موسی و شكافتن دریا توسط عصا.
83) نخستین پیابر اولوالعزم چه نام داشت؟
ج. حضرت نوح ـ علیه السلام ـ .
84) اولین پیامبری كه بر بنی اسرائیل مبعوث شد چه نام داشت؟
ج. حضرت موسی ـ علیه السلام ـ اولین پیامبری بود كه بر بنی اسرائیل مبعوث شد.
85) معجزة حضرت محمد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ چه بود؟
ج. معجزه حضرت محمد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ قرآن می‌باشد.
86) خداوند متعال به كدام پیامبر «علم نجوم و حساب و هیأت» آموخت؟
ج. خداوند متعال به حضرت ادریس ـ علیه السلام ـ علم نجوم و حساب و هیأت را آموخت.
87) كدام پیامبر «جد اول» رسول اكرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ بود؟
ج. حضرت ابراهیم ـ علیه السلام ـ جدّ اول حضرت محمّد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ بوده‌اند.
88) كدام پیامبر نخستین شخصی بود كه «خط نوشت و لباس دوخت» ؟
ج. حضرت ادریس ـ علیه السلام ـ اولین شخصی بود كه لباس دوخت و خط نوشت.
89) بشارت آمدن پیامبر ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ توسط حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ در كدام سوره بیان شده‎است؟
ج. سوره صف .
90) «سرگذشت حضرت نوح ـ علیه السلام ـ » در كدام سوره بیان شده است؟
ج. سرگذشت حضرت نوح ـ علیه السلام ـ درسوره «نوح» بیان شده است.
91) نام اصلی كدامیك از پیامبران «عبدالغفار» است؟
ج. حضرت نوح ـ علیه السلام ـ نامش «عبدالغفار» بوده و نوح لقب او بوده است.
92) «اول المؤمنین» صفت كدام پیامبر است؟
ج.«اول المؤمنین» صفت «حضرت محمد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ » می‌باشد.
93) حضرت موسی ـ علیه السلام ـ در «كدام كوه» مناجات می‌كرد؟
ج. «طورسینا».
94) نام كتاب حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ «انجیل» چند بار در قرآن ذكر شده است؟
ج. «12 مرتبه».
95) كدامیك از پیامبران «كفالت حضرت مریم» را بر عهده داشت؟
ج. حضرت زكریا ـ علیه السلام ـ كفالت حضرت مریم را به عهده داشت.
96) دو تن از پیامبرانی كه به «ساختن كعبه» همت گماردند چه نام دارند؟
ج. حضرت ابراهیم ـ علیه السلام ـ و حضرت اسماعیل ـ علیه السلام ـ